WSKAZÓWKA PRAWNA
Autor Maciej Hański nie przejmuje odpowiedzialności za zgodność z prawdą informacji zamieszczonych na stronie http://linux.hanski.info, mimo że przykłada wszelkich starań, aby informacje te były zgodne z prawdą. Nie odpowiada on również za szkody powstałe w wyniku stosowania się do porad zamieszczonych na tej stronie.

Autor nie przejmuje odpowiedzialności za manuskrypty przysłane mu bez uprzedzenia.

Autor nie odpowiada również za zawartość stron poza stroną http://linux.hanski.info, na które wskazują linki na tej stronie.

Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Linusa Torvaldsa. Wszystkie inne produkty, znaki towarowe, fonty, nazwy firm i loga są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.