Dodatek A. Historia modyfikacji

Wrzesień 2004: Aktualizacja tekstu i ilustracji do wersji 1.2 Scribusa, nowy rozdział „Porady dla polskich użytkowników”, włączenie arkusza CSS autorstwa Petra Vanka, publikacja nowej wersji podręcznika na stronie linux.hanski.info/index.php?pid=Scribus (M. Hański)

Lipiec 2004: Przeniesienie podręcznika do formatu Docbook (M. Hański)

15 czerwca 2004: Poprawki nadesłane przez Cezarego Statkiewicza (M. Hański)

Czerwiec 2004: Publikacja wersji polskiej pt. „Pierwsze kroki ze Scribusem” na stronie linux.hanski.info/index.php?pid=Scribus (M. Hański)

Kwiecień 2004: Publikacja oryginalnej wersji podręcznika pt. „Get Started With Scribus” na stronie internetowej www.bhairon.com/gnulinux.html (Niyam Bhushan)