Rozdział 12. Porady dla polskich użytkowników

[Zainstaluj Short Words dla Scribusa] Zgodnie z regułami obowiązującymi w polskiej typografii nie powinno zostawiać się na końcu wiersza jednozgłoskowych spójników a ,i ,o ,w ,u ,z ,A ,E ,I ,O ,W ,U ,Z . Wyjątek stanowić mogą spójniki w wierszach nie przekraczających 25 znaków (więcej informacji na stronie www.typografia.ogme.pl). Z problemem tym można się uporać, wstawiając pomiędzy jednozgłoskowym spójnikiem i następnym słowem tzw. twardą spację, co spowoduje przeniesienie obu słów do następnego wiersza.

Czeski programista Petr Vaněk stworzył wtyczkę do Scribusa o nazwie Short Words, która umożliwia automatyczne wstawianie twardych spacji. Wtyczka ta wyposażona jest w plik konfiguracyjny przystosowany do obsługi języka polskiego oraz w polskojęzyczną dokumentację. Program i dokumentacja dostępne są na stronie www.yarpen.cz/scribus-short-words.

[Przełącz język interfejsu na polski] Scribus otwiera się w wersji językowej, zdefiniowanej w zmiennej środowiskowej LANG. Zmienna ta powinna mieć wartość „pl_PL”. Jeśli tak nie jest, dodaj do pliku .bashrc w twoim katalogu domowym następujący wiersz: „export LANG=pl_PL”. Jeśli chcesz tylko „na szybko” przełączyć Scribusa z jednego języka na drugi, wystarczy wystartować program z odpowiednią opcją, np. „scribus -lang pl” dla języka polskiego, lub „scribus -lang en” dla języka angielskiego.

[Nie każda czcionka mówi po polsku] Upewnij się, które z rozpoznanych przez Scribusa czcionek obsługują język polski. Otwórz menu Dodatki>Podgląd czcionek i wyświetl listę wszystkich rozpoznanych czcionek. Klikaj po kolei na nazwy czcionek i patrz uważnie na przykładowy polski tekst, który wyświetli się w dole okienka - jeśli wszystkie litery wyświetlą się poprawnie, to znaczy, że znalazłeś właściwą czcionkę. Jeśli chciałbyś na szybko doinstalować dodatkowe czcionki, np. standardowe czcionki TTF, skopiuj je do dowolnego katalogu, pozamykaj wszystkie dokumenty w Scribusie i wybierz z menu Ustawienia>Czcionki.... W okienku, które się otworzy, wybierz kartę Dodatkowe ścieżki, kliknij na Dodaj i wskaż Scribusowi katalog, do którego skopiowałeś czcionki. Po kliknięciu na OK czcionki te zostaną dołączone do listy rozpoznanych czcionek, którą zobaczyć można w karcie Dostępne czcionki.

[Nie jesteś sam] Skorzystaj z pomocy bardziej doświadczonych kolegów. Jeśli chodzi o ogólną problematykę związaną z DTP, najszybciej znajdziesz pomoc na grupie dyskusyjnej pl.comp.dtp, uczęszczanej przez fachowców z tej branży. Możesz tam liczyć na szybką i rzetelną informację. Jeśli masz pytania związane z funkcjonowaniem programu, zwróć się z nimi na listę dyskusyjną Scribusa (rejestracja na listę: nashi.altmuehlnet.de/mailman/listinfo/scribus, językiem listy jest prosty angielski, są na nią zapisani również liczni użytkownicy polskojęzyczni).