Rozdział 3. Puste, białe przestrzenie

W projektowaniu magazynów i publikacji nie chodzi o rozmieszczanie tekstu i grafiki na stronie. Chodzi o puste, białe przestrzenie na stronie. Tekst i grafika jedynie podkreślają tę pustkę. Ta przestrzeń na „oddychanie” jest ważna, podobnie jak ogrody, parki i inne niezabudowane miejsca ważne są dla gęsto zaludnionych metropolii. Wystartuj więc Scribusa, otwórz w menu Plik i kliknij na Nowy. W dalszej części tego podręcznika przy opisywaniu wyborów z menu będę używał następującej konwencji: Plik>Nowy.

[Nowa pustka] Polecenie Nowy wyświetla te oto okienko dialogowe. Kliknij na listę rozwijaną Jednostka i wybierz „Milimetry (mm)” zamiast punktów. Kliknij na menu rozwijane Rozmiar i wybierz „Definicję użytkownika” jako rozmiar stron magazynu. Wpisz podaną powyżej szerokość i wysokość. Zwróć uwagę na ilość miejsc po przecinku oferowaną przez Scribusa. Zakreśl opcję Strony widzące się, aby strony pokazywane były obok siebie, tak jak w prawdziwym magazynie. Wpisz podane powyżej wymiary marginesu, które oddzielają rzeczywisty obszar przeznaczony do druku wewnątrz fizycznej strony papieru. Kliknij na OK, aby zobaczyć twoją pierwszą czystą stronę w Scribusie.