Rozdział 6. Zaprojektuj kolejne strony

[Dużo indywidualnych projektów stron] Strony tego magazynu mają wymiary 210mm x 280 mm. Jednak nie wszystkie strony będą miały ten sam wygląd. Potrzebujemy trzech stron o układzie graficznym nadającym się na główny artykuł, być może o dwu szpaltach i z dużą ilością pustej przestrzeni po zewnętrznej lewej lub prawej zewnętrznej krawędzi strony. Kolejna strona mogłaby wyglądać jak formularz na listy od czytelników, zawierający tylko wiersze i tabele. Znowu inna strona mogłaby być spisem treści.

Kiedy w końcu decyduję się, że strona na główny artykuł wymaga dwu szpalt i po pół szpalty pustej przestrzeni po zewnętrznej lewej i prawej stronie, z tytułem działu na apli u góry, chcę też, aby każda strona artykułu wstępnego wyglądała tak samo. Dlatego, potrzebuję szablonu dla tych stron, który zdefiniuje wszystkie szpalty i inne wspólne elementy graficzne. Będę potem mógł używając tego szablonu dodawać do pliku Scribusa tyle stron, ile tylko zapragnę, a także nowe teksty i zdjęcia.

[Utwórz szablon strony] Otwórz w menu Edycja>Szablony... Pojawi się okienko, w którym zobaczysz jeden standardowy szablon o nazwie „Normalny”. To ten szablon, którego używałeś przy tworzeniu okładki. Kliknij na przycisk Nowy. W okienku, które się pojawi, nazwij nowy szablon „FeatureL” i wybierz „Lewa strona” z listy rozwijanej. Pojawi się pusta strona z niebieskimi liniami oznaczającymi zewnętrzne marginesy.

Z otwartym jeszcze okienkiem Edytuj szablony i z nową pustą stroną na ekranie, wybierz z menu Strona>Zarządzaj liniami pomocniczymi... Chcemy dodać parę poziomych i pionowych linii pomocniczych, które nie będą drukowane, a są tylko pomocą wizualną przy precyzyjnym rozmieszczaniu tekstu i grafiki.

[Operatory] Lewa strona ma 20mm marginesu. Wewnątrz tego marginesu chcę zostawić pół kolumny pustej przestrzeni o szerokości 45mm. W okienku Zarządzanie liniami pomocniczymi kliknij na Dodaj pod rubryką Pionowe i wpisz w polu Wsp. X : „20+45”. Tak jest, Scribus radzi sobie z prostymi operatorami matematycznymi we wszystkich polach, w których wymagane są numeryczne wpisy. (Możesz nawet wpisać „30 mm + 1.5 in”, aby wykonać operację na różnych jednostkach). Dodaj inne pionowe linie pomocnicze o współrzędnych 122.5mm i 127.5mm. Zwróć uwagę na ilość miejsc dziesiętnych, które dodawane są przez Scribusa. Dodaj poziomą linię pomocniczą Y: 265mm. Uwaga: kliknij na dole na przycisk Zabezpiecz linie pomocnicze, aby zapobiec ich przypadkowemu przesunięciu. Kliknij na OK. Twoja strona będzie miała takie same linie pomocnicze, jak te przedstawione na zrzucie ekranowym poniżej.

[Numery stron] Dodaj czerwoną aplę na górze strony, umieść na niej ramkę tekstową z luźno rozstrzelonym tekstem „Khajuraho”. Wykonaj po kolei kroki, których nauczyłeś się w poprzednim rozdziale. W ten sam sposób dodaj na dole ramkę na stopkę i numer strony. Nie wpisuj statycznego numeru strony, tylko wciśnij kombinacje klawisza CTRL+#. Aby sprawdzić, czy ten skrót klawiaturowy się zgadza, przejdź do Ustawienia>Skróty klawiaturowe... i przewiń listę, aby znaleźć odpowiedni skrót.

[Prawa strona] Aby utworzyć stronę artykułu wstępnego dla prawej strony, kliknij na przycisk Nowy w okienku szablonów, wybierz „Prawa strona” z listy rozwijanej i nazwij szablon „FeaturesR”. Otwórz Strona>Zarządzaj liniami pomocniczymi... i wpisz następujące współrzędne pionowych linii pomocniczych: 82.5mm, 87.5mm, 145mm. Dodaj poziomą linię pomocniczą o współrzędnej 265mm. Podobnie jak w przypadku szablonu „FeaturesL”, dodaj u góry czerwoną aplę z tekstem, a stopkę na dole. Kliknij na Zamknij w okienku dialogowym szablonów. Znajdziesz się znowu na normalnych stronach Scribusa.

[Przeciągaj i upuszczaj strony] Otwórz Narzędzia>Strony w menu głównym. W palecie stron zobaczysz okładkę jako stronę 1, a w górnej części okienka trzy szablony: Normal, FeaturesL i FeaturesR. Kliknij i przeciągnij szablon FeaturesL na dół do obszaru Strony dokumentu i upuść go po lewej stronie poniżej strony 1. Automatycznie utworzona zostanie strona 2. Następnie przeciągnij i upuść stronę 3 z użyciem szablonu FeaturesR, oraz stronę 4 za pomocą szablonu FeaturesL. Powiększ widok stron i zwróć uwagę na wygenerowane automatycznie numery stron.

[Dwie szpalty tekstu na stronę] Używając linii pomocniczych jako pomocy wizualnej, utwórz na każdej z tych stron ramki tekstowe, klikając w górnym lewym rogu pierwszej szpalty i przeciągając mysz do dolnego prawego rogu drugiej szpalty. Tak jest, to ma być jedna ramka tekstowa na stronę. Zaznaczaj po kolei każdą ramkę tekstową, przechodź do palety Właściwości, klikaj na Kształt ramki i w dole okienka wpisuj „2” w polu Szpalty i „5” w polu Odstęp między szpaltami. Każda ramka tekstowa zawiera teraz dwie szpalty. Dla każdej ramki tekstowej usuń zakreślenie opcji Tekst opływa ramkę w karcie Kształt ramki palety Właściwości.

[Używaj spójnych stylów akapitów] Dobre projektowanie publikacji polega na używaniu spójnych stylów. Format głównego tekstu, zwanego „Body Text”, musi być taki sam na wszystkich stronach i we wszystkich artykułach. Podobnie konsekwentnie w całej publikacji lub w całym rozdziale muszą być używane tytuły, nagłówki i śródtytuły. Zamiast za każdym razem ręcznie dobierać specyficzną czcionkę, rozmiar i inne ustawienia, lepiej zdefiniować styl raz, a potem tylko klikać na niego, aby przypisać go do wybranego akapitu. Automatyka dla zwykłych ludzi.

[Zdefiniuj style akapitów] Oto zrzut ekranowy wszystkich stylów akapitów w moim dokumencie. Możesz otworzyć tę listę klikając na Edycja>Style akapitów... w menu głównym. Utwórzmy w twoim dokumencie nowy styl o nazwie „Body Text”. Kliknij na Nowy w palecie styli akapitów i w okienku, które się pojawi, wybierz czcionkę, wyrównanie, rozmiar, interlinię i inne właściwości. Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić tutaj uwagę, jest opcja Wyrównaj do linii pisma. Jest to profesjonalna właściwość, pozwalająca na wyrównanie ze sobą tekstu w różnych szpaltach. Ten rodzaj precyzyjnego wyrównania elementów na całej stronie lub na rozkładzie stron jest tym, co odróżnia profesjonalną typografię od pracy amatora.

Zdefiniuj style akapitów dla wszystkich możliwych elementów: tytułu, śródtytułu, nagłówka, dolnej rubryki i innych. Najlepszą metodą jest utworzenie próbki tekstu dla każdego typu, zapisanie wszystkich właściwości po osiągnięciu pożądanego efektu, a następnie ręczne utworzenie stylu dla każdego z nich.

[Zapełnij ramki tekstem] Kliknij prawym przyciskiem myszy na pierwszą ramkę tekstową na drugiej stronie. Z menu kontekstowego wybierz Pobierz tekst... i przejdź do katalogu Text poniżej katalogu FYug. Wybierz plik „khajuraho.txt” i kliknij na przycisk Otwórz. Zobaczysz, jak tekst zapełnia dwie szpalty na tej stronie. W prawym dolnym rogu ramki tekstowej zobaczysz obramowany symbol X, który oznacza, że tekst nie mieści się w ramce. Kliknij na pierwszą ramkę, aby ją zaznaczyć, przejdź do listwy narzędzi, kliknij na symbol Połącz ramki tekstowe. Kliknij na ramkę tekstową na następnej stronie. Voila! Tekst przelewa się z ramki tekstowej na stronie 2 do ramki tekstowej na stronie 3. W podobny sposób połącz ze sobą ramki tekstowe dla każdej dodatkowej strony.

[Sformatuj do stylu Body Text] Zauważyłeś pewnie, że tekst na każdej stronie sformatowany jest przypadkowo. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pierwszą ramkę tekstową z tego wielostronicowego artykułu. Chodzi o ramkę na stronie 2. Przejdź do palety Właściwości, kliknij na kartę Tekst i wybierz „Body Text” z menu rozwijanego styli akapitów obok napisu Styl. Zauważ, że poniżej możesz nawet wybrać język. W chwili, kiedy piszę te słowa, zespół tworzący Scribusa pracuje nad integracją języków indyjskich, tak więc wkrótce będzie można formatować teksty po hindusku, tamilsku i w innych językach nieeuropejskich.