Rozdział 7. Utwórz ostateczne projekty stron

[Utwórz miejsce na zdjęcia i tytuły] Masz już ogólne pojęcie, jak Scribus tworzy szablony, style akapitów i pracuje z ramkami tekstowymi i graficznymi. Czas na zaprojektowanie wszystkich stron głównego artykułu. Przejdź na stronę 2. Można to zrobić przez kliknięcie na ikonę strony w palecie stron, albo na samym dole ekranu, gdzie znajdują się przyciski do poruszania się naprzód i w tył oraz lista rozwijana pomiędzy nimi, z której można wybrać stronę, na którą chcesz się udać.

Kliknij na ramkę tekstową na stronie 2 i we Właściwościach, w karcie X,Y,Z, wpisz współrzędne X: 65mm, Y: 201.5 oraz wysokość 48.5mm. Ramka tekstowa zmniejszy się i przemieści na dół strony. Zauważ, że tekst automatycznie przepływa na następną stronę. Przyłącz ramkę tekstową na stronie 3 do następującej po niej ramki na stronie 4, tak aby tekst przepływał ze strony na stronę.

[Wstaw obrazek] Wybierz ikonę ramki graficznej z listwy narzędzi, tak jak robiłeś to już przy tworzeniu okładki. Tym razem utwórz ramkę graficzną dowolnej wielkości u góry strony 2. We Właściwościach podaj Wsp. X: 20mm, Wsp. Y: 35mm, Sz.: 135mm, Wys.: 100mm. Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki. Z menu kontekstowego wybierz Pobierz obrazek.... Przejdź do katalogu „images” w katalogu „FYug”, wybierz plik „EnterTitle.jpg” i kliknij na Otwórz.

[Przeskaluj obrazek] W palecie Właściwości kliknij na kartę Obrazek, wybierz Skalowanie ręczne i wpisz X: 0mm, Y:-30mm, Skalowanie X i Y po 32%. Zabieg ten przesunie zdjęcie o 30mm w lewo wewnątrz ramki, a następnie pomniejszy je do 32% uprzedniego rozmiaru.

[Typografia tytułu] Utwórz ramkę tekstową: X: 20mm, Y: 142mm, Sz.: 165mm, Wys.: 39mm. W karcie Tekst palety Właściwości wybierz czcionkę Georgia Roman 48 pt, przy interlinii podaj 42pt. Możesz też wybrać Garamond lub Times, jeśli sobie tego życzysz. Ustaw podcinanie na -1.0pt. Następnie powiększ widok i ręcznie podcinaj litery, aż uzyskasz ładny, wyważony tytuł.

[Opuszczony inicjał] Kiedy wrócisz do menu Edycja>Style akapitów... i zaczniesz edytować któryś ze stylów, zauważysz pewnie możliwość utworzenia automatycznego inicjału opuszczonego o wysokości odpowiadającej wybranej ilości wierszy. Pozwól mi pokazać tobie, jak tworzyć inicjały opuszczone, a nauczysz się obchodzić z opływaniem tekstu w sposób typowy dla Scribusa. Wybierz narzędzie Utwórz figurę geometryczną, narysuj prostokąt, podając współrzędne X:59, Y:200, Sz.:19, Wys.:24.3. Wybierz kolor obrysu i wypełnienia „Brak”, aby nie było go widać. Zakreśl opcję Tekst opływa ramkę, a zobaczysz, jak pierwszy akapit akapit twojego artykułu opłynie to „puste” miejsce. Następnie utwórz ramkę tekstową o współrzędnych X:52, Y:195, Sz.: 24.5, Wys.:36. Usuń zakreślenie opcji Tekst opływa ramkę. Używając edytora artykułów, albo wybierając ikonę przedstawiającą literę A z kursorem obok, wpisz w ramce literę „C”. We Właściwościach wybierz czcionkę Georgia Roman, 87 pt, z interlinią 104 pt, z czarnym wypełnieniem. Kliknij na Cieniowanie, wybierz „Inne...” z menu rozwijanego i wpisz 69%. Twój inicjał opuszczony jest gotowy. Gdybyś chciał zaznaczyć niewidoczny prostokąt stworzony dla opływania tekstu, a okaże się, że możesz wybrać tylko ramkę tekstową leżącą na wierzchu, naciskaj CTRL+SHIFT i klikaj jednocześnie, aż wybierzesz właściwy obiekt z leżących na sobie elementów.

[Gotowe!] Otwórz menu Widok i ukryj linie pomocnicze, ramki, marginesy i linie pisma. Rozkład stron będzie wyglądał jak ten powyżej. Pod rzeźbą na stronie 3 znajduje się niewidzialny prostokąt, który opływany jest przez tekst - tak jak zrobiliśmy to z opuszczonym inicjałem. Opisy obrazków to ramka tekstowa na połowie łamu. Biała przestrzeń na dole pierwszej szpalty (w oryginalnej, angielskojęzycznej wersji przykładowego pliku) to również tylko niewidzialny prostokąt z zaznaczoną opcją Tekst opływa ramkę. Przyjrzyj się plikowi FYug.sla, aby poznać dalsze szczegóły.

[Rubryka wypełniona gradientem] Tekst artykułu przepływa na stronę 4. Prosta ramka tekstowa na połowie szpalty po lewej stronie zawiera informacje o autorze artykułu i zdjęć. Rubryka na dole to ramka tekstowa sformatowana z użyciem różnych stylów akapitów. Gradient dodany został za pomocą karty Kolory we Właściwościach. Pod ikoną przedstawiającą wiadro znajduje się menu rozwijane w wybraną opcją „Normalny”, które po rozwinięciu pokazuje opcję „Gradient w pionie”. Wybierz LimeGreen z 40% jako kolor 1 oraz CyanBlue z 20%. Tekst odsunięty jest od góry, dołu, lewej i prawej krawędzi o 2.5mm - robi się to w karcie Kszałt ramki palety Właściwości. Czerwony kwadracik utworzony został dla zaznaczenia końca artykułu.